Mae’r dogfennau cais cynllunio drafft ar gyfer Cwrt Longcross ar gael yn Saesneg yn unig.